Tel: +421 (0) 917 324 622, +421 (0) 905 615 563, +421 (0) 910 915 840

Email: recepcia@hotelecho.sk

Prešovská 39, Bratislava Mapa

Úvod

Svadby

Hotel ECHO sa nachádza v širšom centre Bratislavy a zároveň v jednej  z najkrajších mestských častí – v Ružinove.  Je výborne situovaný, na križovatke ciest do Viedne a Budapešti, na dosah od atraktívnych cieľov mesta a zároveň ho každý, či už ubytovaný hosť alebo denný návštevník, ľahko nájde.

Hotel ECHO si počas svojej existencie vytvoril vlastnú atmosféru v duchu domáceho prostredia. Svojím vybavením a kvalitnými službami uspokojuje požiadavky širokej klientely – od obchodných cestujúcich, športovcov, rodín, po zájazdy turistických skupín.
V hoteli sa organizujú semináre, školenia, firemné stretnutia, tlačové besedy, ale i svadby, stužkové  a rodinné oslavy. Veríme, že aj pre Vás sa hotel ECHO v Bratislave stane miestom, kam sa vždy radi vrátite. 

Bratislava Hrad a DunajVýborná poloha Hotela Echo umožňuje návštevníkom využiť maximum z ponuky hlavného mesta  Slovenskej republiky. Koncerty, divadelné predstavenia, pamiatky ako Bratislavský hrad, Devín, Slavín, katedrála sv.Martina, potešia kultúrychtivé srdcia.
Športovo založení ocenia bezprostrednú blízkosť ustanovizní ako sú ŠH Pasienky, Tehelné Pole, NTC, či zimných štadiónov. Tých, čo radi nakupujú, poteší, že Hotel ECHO leží blízko najväčšieho tradičného trhoviska. I veľké obchodné centrá sú ľahko dostupnou možnosťou.
Ak hľadáte pokoj v harmónii s prírodou, oceníte prechádzky nábrežím Dunaja, posedenie pri jednom z bratislavských jazier, či miernu turistiku okolitými Malými Karpatami.

Hotel ECHO is located near the center of Bratislava and at the same time in one of the most beautiful parts of the city – in Ružinov. It is perfectly situated at the crossroads of routes to Vienna and Budapest. Still, for clients, remains easy to find.

During its existence ECHO has created its own atmosphere in the spirit of the home environment. Its equipment and high-quality services satisfy the requirements of a broad clientele – business travelers, athletes, families, groups for tours. The hotel organizes seminars, training, business meetings, press conferences, as well as weddings, graduations and family reunions. We believe that Hotel ECHO becomes a place where where you will love to return.

Bratislava Hrad a Dunaj

Excellent location of the hotel allows visitors maximum benefit from the offer of the Slovak capital, Bratislava. Concerts, theater, monuments – such as the Bratislava Castle, Devin, Slavin, St. Martin’s Cathedral, delights art lovers.

Sporty appreciate the immediate proximity to institutions such as SH Pasienky, Tehelné Pole, NTC, or hockey stadiums. Those who like to shop, please that ECHO is located near the largest traditional souk. Even the big shopping centers are readily available option.
If you are looking for peace in harmony with nature, you will appreciate the Danube riverside walks, sitting at one of Bratislava’s lakes and mild hiking in the Little Carpathians.

 

 

Reference

„Veľmi pekne ďakujem za všetko! Stoly boli krásne vyzdobené, obsluha veľmi príjemná a aj jedlo všetkým chutilo. Ešte raz sa vám chcem pekne poďakovať. Všetci sme boli veľmi spokojní.“

Referencie